https://samitzenalidera.com/

Prijava za Mentora

    Glavni fokus mentorstva - Molimo vas da istaknete ključne oblasti koje ćete rado podržati.


    Prioritetne oblasti mentoringa - Označite u kojim oblastima možete da ponudite svoju ekspertizu:


    Razumem da se obavezujem na mentorski odnos od 2 meseca koji će možda zahtevati fleksibilno vreme virtuelnih sastanaka pomoću tehnologije video poziva. Ostaću u kontaktu sa svojim mentijem ili ću obavestiti organizatore ako se moje okolnosti promene ili ako ne budem u mogućnosti da nastavim sa mentorskim odnosom.