https://samitzenalidera.com/

Prijava polaznika

    Glavni fokus mentorstva - Izaberite glavna područja sa kojima želite podršku.


    Prioritetne oblasti mentoringa - Označite 3 oblasti za koje biste najviše voleli podršku


    Razumem da se obavezujem na mentorski odnos od 2 meseca koji će možda zahtevati fleksibilno vreme virtuelnih sastanaka koristeći drugu tehnologiju video poziva. Ostaću u kontaktu sa svojim mentorom ili ću obavestiti organizatore ako se moje okolnosti promene ili ne budem u mogućnosti da nastavim sa mentorskim odnosom.